+370 41 540601

Vadybos politika

Kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos-sveikatos sistemų politika

UAB „Šiaulių plentas“ kokybės vadybos sistema yra priemonė siekti kuo geresnių rezultatų, tenkinant užsakovo ir normatyvinių dokumentų reikalavimus. Aplinkos apsaugos sistema padeda gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą, kurti švarią ir saugią aplinką šiandienos ir ateities kartoms.

UAB „Šiaulių plentas“ siekia būti viena iš geriausių kelių tiesimo įmonių Lietuvoje.

Šio tikslo UAB „Šiaulių plentas“ siekia:

Dirbdamas pagal kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos-sveikatos vadybos sistemas, atitinkančias LST EN ISO 9001, LST EN ISO 14001 ir OHSAS 18000 standartų reikalavimus ir nuolat ją tobulindamas;

Įsipareigodamas prižiūrėti įmonės vadybos sistemas, kad jos atitiktų galiojančius tarptautinių standartų reikalavimus. Periodiškai įvertindamas veiklos rezultatus, nustatydamas bei prižiūrėdamas tikslus ir uždavinius;

Gerindamas darbuotojų darbo sąlygas, mažindamas profesinių susirgimų tikimybę;

Siekdamas gerinti atliekamų darbų kokybę, spartą, gamybos procesų lankstumą, taikyti naujas medžiagas, technologijas, vykdyti taršos prevenciją, racionaliai naudoti gamtos išteklius;

Visus įmonės darbuotojus supažindindamas su vadybos sistemomis. Atsakingi darbuotojai apmokomi, kad dirbtų pagal sistemų reikalavimus;

Tenkindamas taikomus teisinius ir kitus reikalavimus;

Atvirai ir dalykiškai informuodamas visuomenę ir suinteresuotas žinybas apie kokybės, aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos-sveikatos sistemų politiką.

NAVIGACIJA